جسور و چابک
با تعریفی دوباره از یک SUV، امنیت، زیبایی و تنوع کاربرد را برای شما به ارمغان آورده است.
  • ترکیبی بدیع در چراغ‌ های جلو که بر اساس وزن خودرو نور پایین آن تنظیم می‌گردد.
  • آنتن پیوسته سقفی سبب ایجاد ظاهری زیباتر و همچنین وضوح بهتر در گیرنده رادیویی می‌شود.
  • دستگیره ها ی همرنگ با بدنه
  • شیسه های ضد اشعه آفتاب