اکتیون
نمونه رنگ
سفید نقره ای
آبی آلبالویی
بژ مشکی
رنگهای داخلی
جلوداشبورد مشکی
جلوداشبورد بژ
رینگ
رینگ 18 اینچی رینگ 16 اینچی
روکش صندلی
روکش چرمی روکش پارچه ای