طراحی زیبا فراتر از رویا
  • ترکیبی بدیع در چراغ‌های جلو که بر اساس وزن خودرو نور پایین آن تنظیم می‌گردد.
  • آنتن پیوسته سقفی سبب ایجاد ظاهری زیباتر و همچنین وضوح بهتر در گیرنده رادیویی می‌شود.
  • ریل‌های سقفی مشکی خودرو سبب ظاهر زیبای خودرو می‌گردد.
  • چراغ مه‌شکن برای تامین روشنایی لازم در شرایط بد جوی.